Tennis en Padel in Corona-tijden

De volgende fase van de corona-maatregelen gaat in vanaf maandag 18 mei.

Voor iedereen gelden nog steeds ‘Play Safe & Go' regels, die je hieronder terugvindt.

Het is van groot belang dat de voorwaarden en de regels door elke tennisclub en elke tennisspeler worden gevolgd. De tennisfederatie heeft heel wat lobby-werk verricht zodat we onze geliefde sport kunnen beoefenen. Daarom mag ook niemand dit vertrouwen, dat we hebben gekregen, beschamen. We zullen er dan ook op toekijken dat elk Borgerweert-lid deze regels strikt naleeft. Bij niet-naleving zijn sancties mogelijk (bv. tijdelijke uitsluiting). We vinden het niet leuk om deze boodschap te brengen, maar gaan ervan uit dat iedereen zijn/haar gezond verstand gebruikt zodat we niet hoeven op te treden.

Deze regels zijn onder voorbehoud van wijzigingen, in geval van betwistingen ligt de eindbeslissing bij het bestuur

Basisregels

 • Er mag uitsluitend outdoor gespeeld worden
 • -12 jarigen die vrij spelen MOETEN vergezeld zijn van maximum 1 ouder. Indien deze ouder niet deelneemt aan de reservatie is het de bedoeling dat hij/zij waakt over de social distance van zijn/haar kind en of de hygiëne-maatregelen worden toegepast.
 • Dubbelspel is toegelaten, waarbij minstens 1 volwassene deelneemt.
  1 van deze volwassenen wordt aangeduid als de toezichthouder en waakt over de naleving van “Play Safe and Go” (social distance, hygiëne, …). 
  Indien 4 minderjarigen dubbel spelen, moet een volwassen toezichthouder aanwezig zijn.
 • Alleen spelers zijn toegelaten op de club, dus zeker geen toeschouwers. Uitzondering:
  • 1 begeleider voor kinderen onder de twaalf jaar
  • de toezichthouder voor een dubbelspel van 4 minderjarigen.
 • Er moet online gereserveerd worden. Alle spelers die op het tennis-/padelterrein staan MOETEN in de reservatie staan
 • De cafetaria, de kleedkamers en de toiletten zijn gesloten
 • Spelers zijn enkel welkom op de club tijdens het gereserveerd speelmoment, dus je mag uitsluitend arriveren op het startuur en op het einduur onmiddellijk naar huis keren
 • Hou er rekening mee dat er geen stoelen of banken op de club aanwezig mogen zijn!

Reserveringsreglement

Het reserveringssysteem werd corona-proof ingesteld:

 • Alle reservaties duren maximum 1 uur
 • Starturen:
  • Tennisterrein 1, 2, 3 + Padel A: op het half uur
  • Tennisterrein 4, 5, 6 + Padel B: op het uur
  Je kan maximum 2 reservaties in de toekomst hebben. Deze reservatie kan maximum 7 dagen op voorhand geplaatst worden. 
 • Er zit minimum 1 uur tussen 2 reservaties, er kan dus niet voor 2 uur na elkaar gereserveerd worden.
 • Er moeten steeds 2,3 of 4 spelers op de reservatie geplaatst worden. Deze spelers moeten ook effectief spelen op het reservatiemoment. Elke speler die op het terrein staat moet in de reservatie vermeld staan.
  Opgelet: doe je dit niet dan ben je in overtreding en volgen ze mogelijk sancties.
 • Spelen met gastspelers en losse verhuur is voorlopig niet mogelijk, enkel clubleden worden toegelaten.

Opgelet: je wordt pas in het reserveringssysteem geplaatst als je een zomerabonnement hebt van Borgerweert.

Probeer zeker het aantal speelpartners te beperken.

Voor en na het spelen

 • Elke speler (tenzij van hetzelfde gezin onder hetzelfde dak wonend) speelt met de eigen tennis-/padelballen. Speel je enkel, dan gebruikt elk maximum 4 tennis-/padelballen, speel je dubbel dan gebruikt elk maximum 2 tennis-/padelballen. Je speelt dus maximum met 8 tennis-/padelballen op een terrein.
 • Markeer je tennis-/padelballen met bv de eerste letter van je voor- en achternaam.
 • Raak alleen je eigen gemarkeerde tennis-/padelballen aan. De bal van je speelpartner of van een ander plein mag je niet met je handen aanraken, je mag die enkel met je voet of racket terugrollen.
 • Breng een handschoen mee om het sleepnet te gebruiken. Belangrijk: elke speler veegt zijn/haar speelkant! Lijnborstels mogen we tijdelijk niet gebruiken, deze zullen dus niet aanwezig zijn op het plein.
 • Was je handen voor en na het spelen. Op elk plein is er handgel aanwezig om voor en na het spelen je handen te desinfecteren
 • Plaats drinken en sportzakken op de daartoe voorziene paletten, zodat ook tijdens een rustpauze voldoende afstand wordt bewaard.
 • Kantwissels zijn toegelaten maar doe dit met de klok mee zodat er nooit contact is tussen spelers
 • Sproeien mag enkel via de drukknoppen, maak steeds gebruik van de handgel voor en na de bediening.
 • Er mogen geen vuilbakken aanwezig zijn op de club. Indien je zelf eten/drinken meebrengt, neem dan zeker het afval mee. We willen niet dat Borgerweert een stort wordt, we rekenen dan ook op iedereen om dit mee in het oog te houden!
 • Heeft het geregend, controleer dan eerst even of de ondergrond hard genoeg is. Het zou jammer zijn dat de pleinen op deze manier stuk worden gespeeld. 
 • De verlichting zal vanop afstand in- en uitgeschakeld worden. Ten laatste om 21u30 zal de verlichting uitgeschakeld worden, zorg dus dat indien je op het laatste reservatiemoment speelt dat je tijdig stopt en de club verlaat!